AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON (ONN)

ONN Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1678
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.54622
Son 3 Ay Getiri Oranı 11.5245
Son 6 Aylık Getiri Oranı 23.9051
1 Yıllık Getiri Oranı 47.7862
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ONN - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Finansman Bonosu %51.29
Yatırım Fonları Katılma Payları %39.14
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %9.57
ONN Fonu İçeriği

ONN Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 2.56043 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 65182300
Yatırımcı Sayısı 91
Pazar Payı %0.01
Fon Toplam Değeri 166895000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 564 / 1050
ISIN Kodu TRYMKFT00141
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AKTİF PORTFÖY AKTİF ONİKS SERBEST (TL) FON (ONN) Fonu Fiyat Grafiği