AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (PPZ)

PPZ Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1344
Son 1 Ay Getiri Oranı 4.34149
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.5256
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.4672
1 Yıllık Getiri Oranı 51.4525
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

PPZ - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Mevduat (TL) %55.82
Ters-Repo %29.14
Takasbank Para Piyasası %13.28
Finansman Bonosu %1.64
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %0.09
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.02
Özel Sektör Tahvili %0.01
PPZ Fonu İçeriği

PPZ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 2.61308 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 5179700000
Yatırımcı Sayısı 12260
Pazar Payı %2.59
Fon Toplam Değeri 13534900000 TL
Kategorisi Para Piyasası Fonu
Kategori Derecesi 3 / 54
ISIN Kodu TRYAZIM00341
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 13:30
Fon Alış Valörü 0
Fon Satış Valörü 0
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 1
1
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AZİMUT PORTFÖY PARA PİYASASI (TL) FONU (PPZ) Fonu Fiyat Grafiği