RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (RIK)

RIK Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.153
Son 1 Ay Getiri Oranı 1.51268
Son 3 Ay Getiri Oranı 5.58475
Son 6 Aylık Getiri Oranı 21.8877
1 Yıllık Getiri Oranı 75.2411
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

RIK - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Kamu Dış Borçlanma Araçları %35.19
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %19.98
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %11.25
Finansman Bonosu %9.77
Yabancı Hisse Senedi %8.43
Takasbank Para Piyasası %5.98
Diğer %4.65
Yatırım Fonları Katılma Payları %1.68
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %1.41
Özel Sektör Kira Sertifikaları %0.78
Özel Sektör Tahvili %0.76
Hisse Senedi %0.07
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.05
RIK Fonu İçeriği

RIK Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 2.24375 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 58693100
Yatırımcı Sayısı 1870
Pazar Payı %0.22
Fon Toplam Değeri 131693000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 55 / 130
ISIN Kodu TRYRGGS00569
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık RE-PIE PORTFÖY İKİNCİ DEĞİŞKEN FON (RIK) Fonu Fiyat Grafiği