RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (RPD)

RPD Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.3923
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.45455
Son 3 Ay Getiri Oranı 14.0734
Son 6 Aylık Getiri Oranı 31.8465
1 Yıllık Getiri Oranı 90.0051
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

RPD - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %26.67
Finansman Bonosu %20.31
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %9.24
Mevduat (TL) %8.56
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %8.43
Yatırım Fonları Katılma Payları %8.28
Diğer %7.63
Takasbank Para Piyasası %7.26
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %1.86
Özel Sektör Kira Sertifikaları %1.39
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %0.37
RPD Fonu İçeriği

RPD Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 6.36318 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 75963100
Yatırımcı Sayısı 3404
Pazar Payı %0.83
Fon Toplam Değeri 483367000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 25 / 130
ISIN Kodu TRYRGGS00288
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık RE-PIE PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (RPD) Fonu Fiyat Grafiği