AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON (SRO)

SRO Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0
Son 1 Ay Getiri Oranı -0.066375
Son 3 Ay Getiri Oranı 26.201
Son 6 Aylık Getiri Oranı 62.8338
1 Yıllık Getiri Oranı 189.051
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

SRO - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %91.43
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %6.65
Kamu Dış Borçlanma Araçları %1.25
Kamu Kira Sertifikaları (Döviz) %0.29
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları %0.2
Kıymetli Madenler Cinsinden BYF %0.07
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %0.05
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.04
Mevduat (Döviz) %0.02
SRO Fonu İçeriği

SRO Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 24.8136 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 284855000
Yatırımcı Sayısı 6
Pazar Payı %0.45
Fon Toplam Değeri 7068290000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 21 / 1053
ISIN Kodu TRYAZIM00242
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AZİMUT PORTFÖY SKY SERBEST ÖZEL FON (SRO) Fonu Fiyat Grafiği