STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (STZ)

STZ Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 1.4621
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.588945
Son 3 Ay Getiri Oranı 20.8606
Son 6 Aylık Getiri Oranı 47.3758
1 Yıllık Getiri Oranı 141.523
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

STZ - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %85.34
Takasbank Para Piyasası %10.49
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %4.17
STZ Fonu İçeriği

STZ Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 14.8718 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 23652300
Yatırımcı Sayısı 64
Pazar Payı %0.02
Fon Toplam Değeri 351753000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 57 / 1051
ISIN Kodu TRYSTRP00027
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri  
 
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık STRATEJİ PORTFÖY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (STZ) Fonu Fiyat Grafiği