ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (SUA)

SUA Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.3597
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.92009
Son 3 Ay Getiri Oranı 12.4055
Son 6 Aylık Getiri Oranı 28.2062
1 Yıllık Getiri Oranı 60.9683
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

SUA - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Ters-Repo %60.29
Finansman Bonosu %11.22
Hisse Senedi %7.74
Devlet Tahvili %6.78
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %4.95
Özel Sektör Tahvili %4.57
Özel Sektör Kira Sertifikaları %3.32
Diğer %0.98
Takasbank Para Piyasası %0.15
SUA Fonu İçeriği

SUA Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.245797 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 2036380000
Yatırımcı Sayısı 845
Pazar Payı %0.85
Fon Toplam Değeri 500535000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 70 / 130
ISIN Kodu TRYDUUM00010
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 1
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ÜNLÜ PORTFÖY BİRİNCİ DEĞİŞKEN FON (SUA) Fonu Fiyat Grafiği