STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON (SVB)

SVB Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.2043
Son 1 Ay Getiri Oranı -0.922091
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.5115
Son 6 Aylık Getiri Oranı 37.02
1 Yıllık Getiri Oranı 101.495
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

SVB - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %73.1
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %13.25
Takasbank Para Piyasası %12.33
Yatırım Fonları Katılma Payları %1.32
SVB Fonu İçeriği

SVB Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 4.70918 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 12458900
Yatırımcı Sayısı 1219
Pazar Payı %0.1
Fon Toplam Değeri 58671200 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 16 / 130
ISIN Kodu TRYSTRP00050
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:00
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık STRATEJİ PORTFÖY AGRESİF DEĞİŞKEN FON (SVB) Fonu Fiyat Grafiği