İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU (TGE)

TGE Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.8768
Son 1 Ay Getiri Oranı -2.99952
Son 3 Ay Getiri Oranı 7.59861
Son 6 Aylık Getiri Oranı 21.8977
1 Yıllık Getiri Oranı 48.2869
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

TGE - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %94.31
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.46
Ters-Repo %2.39
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.77
Kıymetli Madenler %0.07
TGE Fonu İçeriği

TGE Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.144166 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 7795410000
Yatırımcı Sayısı 24681
Pazar Payı %1.62
Fon Toplam Değeri 1123830000 TL
Kategorisi Yabancı Fon Sepeti Fonu
Kategori Derecesi 62 / 74
ISIN Kodu TRYTISB00042
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İŞ PORTFÖY EMTİA YABANCI BYF FON SEPETİ FONU (TGE) Fonu Fiyat Grafiği