İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TI3)

TI3 Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.9397
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.34319
Son 3 Ay Getiri Oranı 33.8129
Son 6 Aylık Getiri Oranı 45.1558
1 Yıllık Getiri Oranı 179.724
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

TI3 - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %93.24
Ters-Repo %6.29
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %0.47
TI3 Fonu İçeriği

TI3 Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1129.48 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 4361270
Yatırımcı Sayısı 48198
Pazar Payı %2.78
Fon Toplam Değeri 4925980000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 13 / 118
ISIN Kodu TRMTI3WWWWW6
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 7
7
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İŞ PORTFÖY İŞ BANKASI İŞTİRAKLERİ ENDEKSİ HİSSE SENEDİ (TL) FONU (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (TI3) Fonu Fiyat Grafiği