İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (TMG)

TMG Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.1434
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.578409
Son 3 Ay Getiri Oranı 6.02915
Son 6 Aylık Getiri Oranı 34.5494
1 Yıllık Getiri Oranı 67.3079
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

TMG - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Yabancı Hisse Senedi %92.15
Yabancı Borsa Yatırım Fonları %3.32
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.45
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %0.76
Özel Sektör Tahvili %0.39
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.35
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %0.28
Yabancı Özel Sektör Borçlanma Araçları %0.28
Yabancı Kamu Borçlanma Araçları %0.02
TMG Fonu İçeriği

TMG Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.685119 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 4394760000
Yatırımcı Sayısı 34082
Pazar Payı %1.83
Fon Toplam Değeri 3010930000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 91 / 118
ISIN Kodu TRMTYFWWWWW7
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:45
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 3
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 5
5
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık İŞ PORTFÖY YABANCI HİSSE SENEDİ FONU (TMG) Fonu Fiyat Grafiği