ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON (UPD)

UPD Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.0614
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.87902
Son 3 Ay Getiri Oranı 2.02468
Son 6 Aylık Getiri Oranı 14.319
1 Yıllık Getiri Oranı 44.3366
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

UPD - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Döviz Cinsi Kamu İç Borçlanma Araçları %66.13
Ters-Repo %31.47
Mevduat (Döviz) %1.17
Diğer %0.62
Yatırım Fonları Katılma Payları %0.52
Takasbank Para Piyasası %0.09
UPD Fonu İçeriği

UPD Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 13.0869 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 57745500
Yatırımcı Sayısı 200
Pazar Payı %0.05
Fon Toplam Değeri 755709000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 624 / 1050
ISIN Kodu TRYUNPO00049
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ÜNLÜ PORTFÖY DÖRDÜNCÜ SERBEST (DÖVIZ) FON (UPD) Fonu Fiyat Grafiği