ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (UPH)

UPH Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.3045
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.36024
Son 3 Ay Getiri Oranı 18.0226
Son 6 Aylık Getiri Oranı 49.2054
1 Yıllık Getiri Oranı 115.362
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

UPH - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %97.82
Diğer %1.61
Ters-Repo %0.42
Takasbank Para Piyasası %0.15
UPH Fonu İçeriği

UPH Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 22.6277 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 10689700
Yatırımcı Sayısı 904
Pazar Payı %0.15
Fon Toplam Değeri 241882000 TL
Kategorisi Hisse Senedi Fonu
Kategori Derecesi 44 / 118
ISIN Kodu TRYUNPO00114
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ÜNLÜ PORTFÖY HİSSE SENEDİ (TL) FONU(HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) (UPH) Fonu Fiyat Grafiği