AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON (VCD)

VCD Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.2629
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.59285
Son 3 Ay Getiri Oranı 10.9072
Son 6 Aylık Getiri Oranı 20.8574
1 Yıllık Getiri Oranı 47.3547
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

VCD - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Özel Sektör Tahvili %74.93
Yatırım Fonları Katılma Payları %25.07
VCD Fonu İçeriği

VCD Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 1.91846 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 27174700
Yatırımcı Sayısı 16
Pazar Payı %0
Fon Toplam Değeri 52133600 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 584 / 1051
ISIN Kodu TRYAZIM00697
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık AZİMUT PORTFÖY İKİNCİ SERBEST (TL) FON (VCD) Fonu Fiyat Grafiği