TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEU)

VEU Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri -0.0874
Son 1 Ay Getiri Oranı 5.15965
Son 3 Ay Getiri Oranı 13.4501
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.1426
1 Yıllık Getiri Oranı 46.6781
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

VEU - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Finansman Bonosu %49.13
Özel Sektör Tahvili %19.39
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %16.41
Hisse Senedi %4.55
Ters-Repo %3.32
Mevduat (TL) %3.1
Devlet Tahvili %1.76
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler %1.38
Gayrimenkul Yatırım Fonları Katılma Payları %0.54
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %0.4
Takasbank Para Piyasası %0.02
VEU Fonu İçeriği

VEU Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.074269 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 43285500000
Yatırımcı Sayısı 115892
Pazar Payı %2.02
Fon Toplam Değeri 3214780000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 135 / 141
ISIN Kodu TRYVFEM00066
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz içerir
Fonun Risk Değeri 2
2
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (VEU) Fonu Fiyat Grafiği