TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ZHF)

ZHF Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.5523
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.38783
Son 3 Ay Getiri Oranı 11.9122
Son 6 Aylık Getiri Oranı 26.06
1 Yıllık Getiri Oranı 50.0976
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ZHF - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Katılma Hesabı (TL) %26.91
Özel Sektör Kira Sertifikaları %24.61
Hisse Senedi %13.17
Kamu Kira Sertifikaları (TL) %11.99
Yatırım Fonları Katılma Payları %11.39
Borsa Yatırım Fonları Katılma Payları %5.43
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %4.38
Kıymetli Madenler Cinsinden İhraç Edilen Kamu Kira Sertifikaları %2.12
ZHF Fonu İçeriği

ZHF Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 0.069183 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 13394200000
Yatırımcı Sayısı 48891
Pazar Payı %0.56
Fon Toplam Değeri 926657000 TL
Kategorisi Değişken Fon
Kategori Derecesi 131 / 141
ISIN Kodu TRYZHEM00113
İşlem Başlangıç Saati 09:00
İşlem Bitiş Saati 17:30
Fon Alış Valörü 1
Fon Satış Valörü 2
Fonun Faiz İçeriği Faiz İçermez
Fonun Risk Değeri 3
3
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM TEMKİNLİ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU (ZHF) Fonu Fiyat Grafiği