ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON (ZJR)

ZJR Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.8939
Son 1 Ay Getiri Oranı 3.20004
Son 3 Ay Getiri Oranı 14.4981
Son 6 Aylık Getiri Oranı 33.3997
1 Yıllık Getiri Oranı 72.0396
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ZJR - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Hisse Senedi %35.58
Finansman Bonosu %15.24
Özel Sektör Tahvili %13.73
Yatırım Fonları Katılma Payları %12.93
Girişim Sermayesi Yatırım Fonları Katılma Payları %6.74
Mevduat (TL) %6.47
Ters-Repo %4.01
Vadeli İşlemler Nakit Teminatları %2.71
Özel Sektör Kira Sertifikaları %2.59
ZJR Fonu İçeriği

ZJR Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 3.56984 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 135130000
Yatırımcı Sayısı 1
Pazar Payı %0.03
Fon Toplam Değeri 482393000 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 180 / 1051
ISIN Kodu TRYZIPO00261
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 4
4
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ZİRAAT PORTFÖY TÜRK REASÜRANS SERBEST ÖZEL FON (ZJR) Fonu Fiyat Grafiği