ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON (ZZL)

ZZL Fonu Getiri Tablosu

Periyod Değişim (%)
Günlük Getiri 0.0281
Son 1 Ay Getiri Oranı 0.428096
Son 3 Ay Getiri Oranı 6.64978
Son 6 Aylık Getiri Oranı 28.9706
1 Yıllık Getiri Oranı 84.9515
Not: Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz.

ZZL - Fon İçeriği, Varlık Dağılımı

Varlık Adı İçerik Yüzdesi (%)
Özel Sektör Dış Borçlanma Araçları %69.98
Yatırım Fonları Katılma Payları %28.79
Ters-Repo %1.23
ZZL Fonu İçeriği

ZZL Fonu Genel Yatırımcı Bilgileri

Son Fon Fiyatı 43.2162 TL
Tedavüldeki Pay Sayısı 509319
Yatırımcı Sayısı 15
Pazar Payı %0
Fon Toplam Değeri 22010800 TL
Kategorisi Serbest Fon
Kategori Derecesi 138 / 1050
ISIN Kodu TRYZIPO00378
İşlem Başlangıç Saati  
İşlem Bitiş Saati  
Fon Alış Valörü  
Fon Satış Valörü  
Fonun Faiz İçeriği
Fonun Risk Değeri 6
6
En düşük 1, en yüksek 7 dir.
1-2 Düşük Risk
3-4-5 Orta Risk
6-7 Yüksek Risk
Kap Bilgi Adresi Fon KAP Detayı İçin Tıkla
Son 6 Aylık ZİRAAT PORTFÖY ONDÖRDÜNCÜ SERBEST FON (ZZL) Fonu Fiyat Grafiği